Baggerwerkzaamheden in Nieuwegein en IJsselstijn

Baggerwerkzaamheden in Nieuwegein en IJsselstijn

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start half april met het baggeren van verschillende grote watergangen in Nieuwegein en IJsselstein.

Voor het baggeren van de meeste watergangen wordt er gebruik gemaakt van een schuifboot. De werkzaamheden vinden deels plaats in de zomerperiode. In deze periode wordt gewerkt volgens een ecologisch werkprotocol.

Er wordt gestart nabij de Brinkwal in Nieuwegein. Daarna zal vanaf begin mei gewerkt worden in Batau-Noord. De overige watergangen worden daarna uitgevoerd.

Alle baggerwerkzaamheden zijn eind december 2021 afgerond.

0 Shares