‘Automaatje Woerden moet meer vrijwilligers inzetten’

‘Automaatje Woerden moet meer vrijwilligers inzetten’

Het gemeentebestuur vindt dat Automaatje Woerden meer vrijwilligers moet inzetten. Uit nader onderzoek naar de inzet van de subsidie zou blijken  dat circa driekwart wordt besteed aan professionele uren ten dienste van de ritplanning. Het college is van mening dat een professionele   ritplanning noodzakelijk is, maar dat dit veelal door vrijwilligers kan worden uitgevoerd. Een aantal raadsfracties heeft aangegeven bezorgd te zijn over de verlaging van subsidie voor Automaatje Woerden. Volgens het gemeentebestuur is deze subsidie echter beduidend hoger in vergelijking met subsidies voor ANWB Automaatje in andere gemeenten. In 2022 is het subsidiebedrag nog hetzelfde als in 2021, maar vanaf 2023 wil het college een korting van ruim 22 duizend euro toepassen. Zij geeft aan de stichting Thuishuis Woerden tijd te willen geven de bedrijfsvoering aan te passen.

0 Shares