Argumenten voor busbaan Stationsweg onjuist

Argumenten voor busbaan Stationsweg onjuist

Bewoners van de Stationsweg in Woerden zeggen in een brief aan de gemeenteraad dat de gebruikte argumenten voor een busbaan voor hun deur, onjuist zijn. De plannen zouden gebaseerd zijn op feiten van vóór de coronacrisis. Inmiddels is het aantal buspassagiers fors gedaald.

Ook het argument ‘vertragingen van een kwartier’ zou niet kloppen. Volgens de briefschrijvers is in werkelijkheid een vertraging beperkt tot enkele minuten. Vertraging van een kwartier is zeer uitzonderlijk. Ook zou het gaan om twintig bussen per uur, maar volgens de dienstregeling gaat het om negen tot elf bussen in de spits en vijf tot zes bussen buiten de spits.

De bewoners verzoeken het gemeentebestuur een besluit te baseren op onderzoek en juiste feiten. Ze willen dat hun bezwaarschrift serieus genomen wordt en niet wordt afgewezen vanwege onterechte veronderstellingen.

0 Shares