Archieven Zuid- Hollandse polders beter toegankelijk

Archieven Zuid- Hollandse polders beter toegankelijk

Onlangs is een aantal archieven van de voormalige Zuid- Hollandse polders beter toegankelijk gemaakt door het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC). Het gaat om de archieven van de polder Breeveld, het waterschap Haanwijk, de polder Achttienhoven en de polder Breeveld en Haanwijk.

De polder Achttienhoven lag rondom het dorp Woerdense Verlaat. Een kenmerk van deze polder was de vervening en afgraving van turf tot in de negentiende eeuw. De polder Breeveld behoorde tot de stadspolders rondom Woerden. Het waterschap Haanwijk lag grotendeels onder Harmelen.

Haanwijk en Breeveld hadden al aan het begin van de zeventiende eeuw windmolens, die later werden vervangen door stoomgemalen. De nieuwe inventarissen zijn te vinden op

0 Shares