Aquathermie met bodemenergie heeft potentie

Aquathermie met bodemenergie heeft potentie

De combinatie van aquathermie en bodemenergie is veelbelovend voor de verduurzaming van warmtenetten. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van de provincie Utrecht naar de haalbaarheid van deze manier van energie opwekken. Aquathermie is de verzamelterm voor duurzaam verwarmen en koelen met water met een warmtepomp. Het gaat om warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. Met bodemenergie wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare warmte of koude uit de ondiepe ondergrond, tot 500 meter diepte. In de winter wordt warmte uit de bodem gebruikt om gebouwen mee te verwarmen. Ook dit gebeurt met warmtepompen. Beide duurzame technieken blijken volgens het onderzoek tezamen enorme voordelen te bieden voor het leveren van duurzame energie via onder andere warmtenetten.

0 Shares