ANBO Woerden twijfelt over plan seniorenwoningen

ANBO Woerden twijfelt over plan seniorenwoningen

De Seniorencoalitie, waarin ook ANBO Woerden is vertegenwoordigd, heeft twijfels of de 290.000 seniorenwoningen in de huidige omstandigheden wel te realiseren zijn. Minister Hugo de Jonge en minister Conny Helder hebben hun programma ‘Wonen en Zorg voor ouderen’ gepresenteerd. Van de in totaal 900.000 woningen die er tot 2030 moeten worden gebouwd, zijn er 290.000 bedoeld voor senioren. De vraag is wel of de ambities haalbaar zijn, gezien onder meer de stikstofcrisis, het tekort aan personeel in de bouw, de stijgende bouwkosten en het tekort aan bouwlocaties. De Seniorencoalitie mist in het plan van De Jonge en Helder hoe zij deze belemmeringen denken op te lossen. Daarnaast kijken de seniorenorganisaties uit naar de verdere uitwerking.

0 Shares