Amaliahof gebed zonder end?

Amaliahof gebed zonder end?

Het bouwproject Amaliahof aan de Willem Alexanderlaan in Harmelen lijkt maar niet op gang te komen. De woningen moeten komen op de plaats waar ooit het zwembad lag en een school stond.

Volgens Inwonersbelangen is de gemeente Woerden al zeven jaar bezig om het gebied met diverse partners te ontwikkelen. Er moeten onder meer woningen komen die door een collectief particulier opdrachtgeverschap worden neergezet maar ook woningcorporatie GroenWest wil er huizen bouwen. Volgens Inwonersbelangen worden met belanghebbenden gemaakte afspraken weer ongedaan gemaakt en is er getouwtrek over financiën en bouwprojecten. Ook denkt de partij dat de onophoudelijke eisen van bewoners van de Eikenlaan in Harmelen een rol bij de vertraging spelen.

Inwonersbelangen heeft over de gang van zaken vragen aan burgemeester en wethouders gesteld en wil onder meer weten waarom Woerden niet in staat is het project in zeven jaar van de grond te trekken. Ook vraagt de partij of een gezonde exploitatie van dit plan nog wel mogelijk is vanwege wijzigingen die zijn aangebracht.

0 Shares