Alternatief verkeersplan Vinkeveen gelukt

Alternatief verkeersplan Vinkeveen gelukt

De bijeenkomst betreffende het alternatieve verkeersplan in relatie tot het Centrumplan in Vinkeveen is gelukt.

Meer dan 100 geïnteresseerden hebben onlangs de informatiebijeenkomst hierover bijgewoond. Met het Centrumplan Vinkeveen realiseert de gemeente op termijn tussen de 250 en 300 woningen, voornamelijk voor starters, senioren en jonge gezinnen, inclusief bijbehorende voorzieningen. Daarnaast wordt verbinding tussen het dorp en de Vinkeveense Plassen versterkt.

Met het alternatieve verkeersplan zet de gemeente in op het investeren in de bestaande verkeersstructuur en richt ze zich vooral op de verkeersveiligheid.

0 Shares