Alternatief verbreding A27 voorgesteld

Alternatief verbreding A27 voorgesteld

Bestuurders van de provincie en de gemeente Utrecht hebben deze week een alternatief voor de verbreding van de A27 gepresenteerd. Beide overheden zijn tegen de verbreding van de snelweg van 10 naar 14 rijstroken.

Ondanks dat de minister het verbredingsplan in 2020 heeft omgezet in een tracébesluit op basis van de Tracéwet, heeft de regering de regio de mogelijkheid geboden om een alternatief voor deze verbreding uit te werken. Het plan dat nu aan gemeenteraadsleden en de leden van Provinciale Staten is gepresenteerd, bestaat uit drie pijlers: de groei van het autoverkeer afremmen, het verhogen van de capaciteit binnen de bak bij Amelisweerd en het beter benutten van de omliggende wegen. In de volgende stap volgt onderzoek op onder meer de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Op basis van die onderzoeksresultaten wordt het alternatief vormgegeven.

0 Shares