Akkoord tegen files op Utrecht Science Park

Akkoord tegen files op Utrecht Science Park

Bedrijven en instellingen op het Utrecht Science Park en op kantorenpark Rijnsweerd, verenigd in het overleg ‘Duurzaam Bereikbaar Utrecht-Oost’, hebben deze week een verklaring getekend om samen te zorgen voor de duurzame bereikbaarheid van hun gebied.

De organisaties gaan hun medewerkers, hun studenten en hun bezoekers actief verleiden om slimmer en duurzamer te reizen. De gebiedspartners hebben afgesproken om de fiets en het openbaar vervoer nog meer te gaan stimuleren, en ook om álle pieken in de spits af te vlakken. Dus ook die voor fiets en Openbaar Vervoer.

De organisaties dragen elk op hun eigen manier bij. Goedopweg maakt samen met elke organisatie een factsheet, waarin de ambities en bereikte resultaten worden vastgelegd. Deze worden tussen de bedrijven onderling gedeeld en besproken om van elkaar te kunnen leren.

0 Shares