Agrariërs Nieuwkoopse plassen luiden noodklok

Agrariërs Nieuwkoopse plassen luiden noodklok

De veehouders in 18 polders rondom de Nieuwkoopse plassen luiden de noodklok in een brief aan gemeenteraden en provinciale staten. De provincie Zuid-Holland heeft een plan ‘model 4plus’ gelanceerd voor stikstofreductie. Volgens het plan is er geen plaats meer is voor agrariërs in Meijegraslanden en is alleen natuur toegestaan in de polder Achttienhoven en Noordse Dorp. In het plan wordt volgens de agrariërs uitgegaan van uitkoopregelingen en onteigening en wordt niet gesproken over oplossingen. In het gebied Nieuwkoopse plassen komt de stikstof van veehouderijen en het inklinken van veen. Na het schrijven van de brief is het model 4plus ingetrokken en wordt het Boerenplan als model alsnog doorberekend.

0 Shares