Afwegingskader duurzame energie gepresenteerd

Afwegingskader duurzame energie gepresenteerd

Het college van B&W in Woerden heeft vandaag een raadsvoorstel over het Afwegingskader grootschalige duurzame energie gepresenteerd. Hierin is bepaald onder welke voorwaarden duurzame energie via zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Daarbij zou zijn rekening gehouden met de wensen en zorgen van de inwoners.

Het college adviseert om te kiezen voor een 50/50-verhouding tussen wind en zon en een groot deel van de gemeente uit te sluiten voor grootschalige opwekking via wind en zon. Een aantal gebieden zijn aangewezen als mogelijk zoekgebied tot 2030. Voor windenergie wordt Reijerscop al eerste genoemd. Voor zonne-energie adviseert het college om de A12, spoorzone en Reijerscop aan te wijzen als zoekgebied.

Volgens planning besluit de raad op 15 juli over het Afwegingskader. Tot die tijd kunnen inwoners hun mening geven aan de raad.

Foto: Gemeente Woerden – Impressie Reijerscop

0 Shares