Afstemming werk rond Steinhagenseweg is complex

Afstemming werk rond Steinhagenseweg is complex

De afstemming van het werk aan kabels en leidingen rondom de Steinhagenseweg is complex, want er zijn veel verschillende netbeheerders bezig met werkzaamheden. Dit bericht het college van B&W aan de gemeenteraad in een brief over de stand van zaken in Snellerpoort. In het gebied liggen veel nogal oude kabels en leidingen, die storingsgevoelig zijn. Ook worden er vaak kabels en leidingen gevonden die niet op tekening staan aangegeven. Hierdoor ontstaan storingen of uitval. Dit is recentelijk ook gebeurd. De aannemer is tijdens de werkzaamheden gestuit op een onbekende kabel waar spanning op stond. Doordat de kabel is geraakt was er een stroomonderbreking voor de ondernemers van het winkelcentrum. Begin oktober was er een KPN storing. Dit zorgde ervoor dat onder andere de ondernemers van het winkelcentrum geen internet hadden. Volgens het college had deze storing echter geen relatie met de werkzaamheden.

0 Shares