Adviesraad Sociaal Domein zoekt leden

Adviesraad Sociaal Domein zoekt leden

In verband met het vertrek van leden is de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht op zoek naar nieuwe leden die in de gemeente wonen.

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over alle onderwerpen, die betrekking hebben op het sociaal domein.

Dit betreft wetten als Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd en Participatie, maar ook wonen en toegankelijkheid die samenhangen met deze taken. De Adviesraad moet daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het gemeentelijk beleid.

0 Shares
Sluit Menu