gouwegebied

Advies Beter Bereikbaar Gouwe naar colleges

gouwegebied

Advies Beter Bereikbaar Gouwe naar colleges

De samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Gouwe, waaronder de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, leggen een advies voor aan de colleges van B&W en aan Gedeputeerde Staten. Dit advies gaat over een voorgesteld pakket om de bereikbaarheid en leefbaarheid rond de Gouwe te verbeteren en de economie te versterken.

In oktober bespreken de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten het advies van de BAG. Als zij daarmee instemmen, dan gaat het naar de commissies van de betrokken gemeenten en provincie. Daarna nemen de gemeenteraden en Provinciale Staten een besluit over de maatregelen. In november wordt het advies openbaar gemaakt, na de collegevergaderingen.

0 Shares