Ad de Regt nu ook bestuurslid recreatieschap

Ad de Regt nu ook bestuurslid recreatieschap

Wethouder Ad de Regt is benoemd tot bestuurslid van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Na het vertrek van wethouder Arthur Bolderdijk was de wijziging van een aantal bestuursfuncties gewenst.

De Regt is nu aangewezen als lid van het algemeen bestuur, naast burgemeester Victor Molkenboer. De wethouder neemt de plaats in van Arjan Noorthoek, die nu verder zal gaan als plaatsvervangend lid.

Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden behartigt de belangen van de provincie en diverse gemeenten uit de regio op het gebied van openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap. Het bestuur hiervan bestaat uit twee leden en twee plaatsvervangers per deelnemende gemeente.

0 Shares