Actie behoud voetgangersbrug wijkpark

Actie behoud voetgangersbrug wijkpark

Omwonenden van wijkpark Broekvelden-Zuid in Bodegraven hebben actie gevoerd voor het behoud van een voetgangersbrug.

Ze zijn verontwaardigd over de wijze waarop de gemeente heeft besloten om de voetgangersbrug achter de Kleienburg te verwijderen. De gemeente schrijft in een brief aan de omwonenden dat de voetgangersbrug bij Kleienburg aan vervanging toe is. Voor de voetgangersbrug is de afweging gemaakt over nut, noodzaak, kosten, afstand en ligging en besloten de brug niet te vervangen.

De bewoners van de wijken en de tennisvereniging Botesa keuren de gang van zaken af dat er zonder overleg wordt medegedeeld dat een al tientallen jaren veel gebruikte brug wordt afgebroken.

0 Shares