Achterstand met huisvesten statushouders in Groene Hart

Achterstand met huisvesten statushouders in Groene Hart

Een viertal gemeenten in het Groene Hart slagen er niet in om voldoende huisvesting te bieden aan statushouders. Hierdoor is in deze gemeenten een achterstand ontstaan.

Het gaat om Nieuwkoop, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Kaag & Braassem. Volgens cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is de achterstand in Nieuwkoop vijf statushouders, in Bodegraven-Reeuwijk negen en Montfoort zeven.

Woerden loopt ongeveer gelijk, zij heeft 51 statushouders gehuisvest, terwijl de taakstelling 50 is. Alphen aan den Rijn zit ruim boven de opdracht, en hoeft dit half jaar daardoor 19 personen minder te huisvesten.

0 Shares