Achterstand huisvesting statushouders in regio

Achterstand huisvesting statushouders in regio

Een viertal gemeenten in het Groene Hart slagen er niet in om voldoende huisvesting te bieden aan statushouders. Hierdoor is in deze gemeenten een achterstand ontstaan. Het gaat om Nieuwkoop, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Kaag & Braassem. Ieder half jaar krijgen gemeenten een opgave van het aantal vluchtelingen die in Nederland mag blijven en de gemeente moet huisvesten. De achterstand van de huisvestingsopgave in de voorgaande zes maanden komt daar dan nog bovenop. Volgens cijfers van het

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is de achterstand in Nieuwkoop vijf statushouders, Bodegraven-Reeuwijk negen en Montfoort zeven. Woerden loopt ongeveer gelijk. De gemeente heeft 51 statushouders gehuisvest, terwijl de taakstelling 50 is. Alphen aan den Rijn zit ruim boven de opdracht, en hoeft dit half jaar daardoor 19 personen minder te huisvesten.

0 Shares