Aanvraag vergunning voor 4 reuze windturbines

Aanvraag vergunning voor 4 reuze windturbines

Energiecoöperatie Rijne Energie heeft een omgevingsvergunning en een natuurvergunning aangevraagd voor de bouw van vier windmolens in de Utrechtse polders Rijnenburg en Reijerscop. De vier turbines worden maximaal 270 meter hoog en kunnen 27 duizend huishoudens voorzien van voldoende elektriciteit. Rijne Energie heeft toestemming om een energiepark in de polders tussen De Meern en Nieuwegein te ontwikkelen. Dit voorjaar is hun plan voor vier windmolens en de resultaten van de milieuonderzoeken gepresenteerd. De gemeente en de provincie beoordelen de komende maanden de vergunningaanvragen en toetsen die aan de geldende beleidskaders. De windmolens zullen niet eerder dan in 2026 in gebruik kunnen zijn.

0 Shares