Aanpassingen peil zijn gereed

Aanpassingen peil zijn gereed

De benodigde waterhuishoudkundige aanpassingen om het peil in Dorp Kockengen in te stellen, zijn gereed.
Onlangs werd het waterpeil in de watergang langs de rand van Kockengen verhoogd.
Het seizoens-wisselende polderpeil is vervangen door een vast dorpspeil.

Deze peilverhoging is onderdeel van Kockengen Waterproof en Raamwaterplan de Tol en helpt om de bodemdaling in het gebied af te remmen en het zorgt samen met de werkzaamheden aan de watergang ervoor dat zoveel mogelijk wateroverlast in het dorp wordt voorkomen.

0 Shares