Aanpassing peil na hoogwatervoorziening

Aanpassing peil na hoogwatervoorziening

De hoogwatervoorziening bij de Wagendijk in Kockengen klaar. Hierdoor is het waterpeil in de sloten nabij de Wagendijk en de bebouwing zijn niet meer verbonden met de sloten in de achterliggende polder Kockengen. Daarom wordt het waterpeil in de polder vanaf deze week aangepast.

Deze aanpassing wordt in fases uitgevoerd en neemt een paar jaar in beslag. Zo komt er eerst een aanpassing van drie centimeter in de polder Kockengen.

0 Shares