bodemdaling

Bodemdaling in Woerden niet te voorkomen

bodemdaling

Bodemdaling in Woerden niet te voorkomen

Het dalen van de bodem in Woerden is niet te voorkomen. Woerden moet dus maatregelen nemen om de schade die door de daling wordt veroorzaakt te beperken.

Bodemdaling is een probleem dat op meer plaatsen in ons land speelt. Door het Rijk wordt geld beschikbaar gesteld om projecten te starten die de daling mogelijk kunnen beperken of die schade kunnen voorkomen.

Deze week wordt de gemeenteraad van Woerden bijgepraat over de bodemdaling en over wat er met het geld van het Rijk, de zogeheten regiodeal, zal worden gedaan.

Eén van de oplossingen zou kunnen zijn het bouwen van drijvende woonwijken. Doordat alleen de hoofdweg door zo’n wijk hoeft te worden onderheid, zou dat kunnen schelen in de kosten van onderhoud.

Een plaats waar zo’n wijk zou kunnen verrijzen is er nog niet. Daarover zal de gemeenteraad zich moeten uitspreken.

Foto: Archief RPL Woerden

8 Shares