71 woningen op twee locaties in Nieuwkoop

71 woningen op twee locaties in Nieuwkoop

De gemeente Nieuwkoop en vastgoedontwikkelaars Timpaan en LATEI zijn overeengekomen 71 woningen, verdeeld over twee locaties, te ontwikkelen. De eerste locatie ligt aan de Nieuwveenseweg 25 in Nieuwkoop waar maximaal 11 koopwoningen worden gerealiseerd. De tweede locatie betreft 60 woningen, met zowel huur- als koopwoningen binnen het plangebied Buytewech-Noord in Nieuwkoop. Zodra meer bekend is over de ontwikkeling van de andere eilanden worden de inwoners geïnformeerd. Uitsluitsel van deze woningbouw uitbreiding ligt nog in handen van de Raad van State en is het wachten op een oproep voor een hoorzitting. Na een succesvolle uitspraak kan gestart worden met de bouw. Op dit moment vinden er al voorbereidingen plaats.

0 Shares