500 Harmelaren nodig voor dorpsvisie

500 Harmelaren nodig voor dorpsvisie

Het Dorpsplatform Harmelen voert actie om het opstellen van een dorpsvisie mogelijk te maken. De gemeente Woerden wil meebetalen aan het opstellen van zo’n visie maar eist dat er tenminste 500 mensen in Harmelen zijn die het hebben van een dorpsvisie belangrijk vinden. De visie moet duidelijkheid geven over zaken als woningbouw, leefbaarheid, de energietransitie, welzijn en verkeer. In Harmelen zijn posters opgehangen met daarop een QR-code waarmee anoniem kan worden aangeven dat er steun voor het opstellen van een dorpsvisie bestaat. De teller staat momenteel iets meer dan 120. Het Dorpsplatform vraagt de komende weken via de media-aandacht voor de dorpsvisie om daarmee de 500 te halen.

Ruud Orsel in gesprek met Foppe ten Hoor
0 Shares