4,5% van Woerdense kinderen met armoede-risico

4,5% van Woerdense kinderen met armoede-risico

4,5% van de Woerdense kinderen woonde in 2018 in een gezin met een laag inkomen. Sinds 2013 daalt dit aantal. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS. Dat is minder dan het Nederlandse gemiddelde van 8,1%.

Een huishouden heeft een laag inkomen als het besteedbaar inkomen lager is dan de lage-inkomensgrens. Dit is ongeveer vergelijkbaar met een netto bijstandsuitkering.

In Bodegraven-Reeuwijk, Stichtse Vecht en Oudewater ligt het aantal kinderen wonend in een gezin met een laag inkomen ook ongeveer rond de 4,5%. In de gemeente Utrecht zijn er relatief meer kinderen in een laag inkomen-gezin: 9,9%.

4 Shares